22 apr

Estampille

Označenie na nábytku (symboly, značky, iniciály) sa v hojnom počte používajú vďaka stolárskym značkám.Predtým sa povinne používali a to podľa základu cechovnictví (v Paríži 1751-1791).