22 apr

Faux

falšovanie pôvodných materiálov v nábytkárstve.Ide napríklad o dreviny (faux bois), prípadne i mramoru (faux marbre). Atrapy a napodobeniny sa používali pre zníženie ceny nábytku, prípadne pre zvýšenie jej subjektívne hodnoty (kde majiteľ nepoznal použitý horší materiál).