22 apr

Japonerie

nábytkárskom priemysle od začiatku 17. storočia.A spočíva v nanášaní špecifických lakov a farieb na povrch dreveného nábytku, pre navodenie dojmu japonského či ázijského pôvodu.