22 apr

Karyatída

Netradičné stĺp (zásadne zobrazuje v celej životnej veľkosť nejakú postavu, spravidla mýtického charakteru).

Pôvodom pochádza tento dekoratívny prvok z antického Grécka – použitie našiel v nábytkárskom priemysle v 16. storočí – svoje uplatnenie našiel aj na prelome 18. a 19. storočia.