22 apr

Kľúčový štítok

Spravidla z tepaného kovu (mosadze napríklad) a kryje kľúčovú dierku pred poškodením nevhodným vsúvaním kľúča.

Môže mať podobu erbu či štítu – tu pravdepodobne je priamo znázornená „ochranná funkcia“ takého štítku.