22 apr

Halová stolička

Typ stoličky, s ktorým sa môžeme stretnúť aj dnes.
Jedná sa o stoličku s vysokým operadlom, ktorá sa využívala v staničných halách, čakárňach a chodbách veľkých budov. Prvýkrát sa s ňou stretávame v 18. storočí.