22 apr

Smalt

Smalt je povlak nábytku, jedná sa o lesklú povrchovú úpravu zo špecifického druhu skla.Niekedy sa využíva aj k dekoratívnemu zdobenie nábytku, ale jeho primárny účel je ochrana dreviny.