22 apr

Stôl so sklopnou doskou

O stola so sklopnou doskou možno klopiť dosku do zvislej polohy a uložiť tak stôl k múru, aby nezaberal priestor.Stretnúť sa s ním môžeme v rôznych modifikáciách dodnes. Býva využívaný v malometrážnych bytoch.