22 apr

Slivka

Drevo typu slivka je veľmi tvrdé drevo, ktoré je ťažké na úpravu, pretože pri manipulácii je nestále.Je typické tým, že beľ je u neho žltá a úzka, jadro je ružové až červenohnedé. V nábytkárstve sa využíva aj ako ozdoba, využíva sa k tvorbe exkluzívneho nábytku.