22 apr

Voluta

Volutami je špirálový motív závitu, ktorý má podobu baraních rohov.Využíval sa predovšetkým v renesancii a potom v neoklasicistickom dizajne. O volutách môžeme hovoriť v rôznych tvaroch, najčastejšie vo tvaroch písmen „C“ a „S„, ktoré sa využívali v období rokoka.