22 apr

Zopfstil

Ide o výraz pre umelecký smer neoklasicimus, ktorý bol typický pre koniec 18. storočia.Prvá časť výrazu – „Zopf“ znamená v nemčine „lem“. Práve lemy, vlysy a Feston je neoklasicizmus typický.